Kako pomoći mladima da cene život? Mislim, najpre, otvaranjem njihovih duhovnih očiju za život koji ima svoga Stvoritelja, koji je isto tako Spasitelj i Paraklit. Čovek je biofilno biće koje umnožava život u radosti rađanja i stvaranja. Svaki muškarac i žena koji u ljubavi začinju nov život, stvaraoci su, jer stvaraju potencijalne stvaraoce. Bog je namenio čoveku da vlada prirodom koju je On stvorio, ali da vlada onako kako Bog vlada ljudima: u ljubavi i slobodi. Bogovi smo, kaže nam i Stari zavet (u Davidovim Psalmima) i Novi zavet (Isus Hristos), ali uvek sa Bogom bogovi smo, bez Njega čovek postaje čovekobog.
Ako se potencijali Božije Energije, prisutni kod svakog deteta pri rođenju, ne razviju u toku života, biofilno ljudsko – biće (možemo ga nazvati i bogofilno) postaje nekrofilno (tanatofilno). To je zato što čovek nije samo biće života, nego i smrti. Smrt je u nama prisutna od samog rođenja. Odojče i malo dete neće preživeti ako ne dobije od majke dovoljno Života (i ljubavi i hrane); smrt, već prisutna u njemu, preovladaće, ugrabiće ga i odneti. Adolescentno doba je posebno rizično doba, jer se prirodno rascvetavanje života u mladom čoveku hrani istom hranom života koja mu je pružena od rođenja i pre rođenja: to je hrana Ljubavi koja čini da seme proklija, da drvo Života donese plod, da rođenjem dobijeni talant (talent) bude umnožen; ne smemo pri tome zaboraviti da svaki čovek pri rođenju dobija nejednako talante, i to ne da bi ih zakopao, kao onaj nemarni i zli sluga iz Hristove jevanđeljske priče. već da bi ih umnožio; nema mesta zavidljivosti u čoveka koji pita zašto je njegov brat, ili sused ili drugi narod dobio više talanata od njega; ali zavidljivosti nema samo ako verujemo i znamo da nam je Bog poslao upravo onoliko talanata koliko nam je za život potrebno, ali i da bi ih umnožili.
Šta biva sa mladim čovekom koji, bilo iz kojih brojnih razloga, nije dobio Hranu Života u detinjstvu i u adolescenciji? U njemu se prirodno, najpre, javlja pobuna. Eros ne želi da podlegne Tanatosu. Bunt mladog čoveka izražava se na razne načine: u žestokoj svađi sa roditeljima koje optužuje što je nezadovoljan i nesrećan (da li ih optužuje opravdano ili neopravdano – veoma je teško i mučno pitanje); u odbijanju da uči i završi školu jer roditelji protiv kojih se buni to zahtevaju; u opredeljivanju sebe za neke radikalne političke ideje i partije; u prepuštanju sebe alkoholu ili drogi; u promiskuitetnim polnim odnosima svedenim na “uspešnu” mehaničku seksualnost bez udela emocija; u priključivanju “mafiji” (postoji od 1860. godine na Siciliji) koja je za relativno kratko vreme dobila svetski “ugled”, delujući razorno, od sitnog kriminala, preko prodavanja oružja i droge, do prodavanja ljudskih organa i ljudi – novi vid, ropstva! – i uzimanja aktivnog udela u vođenju politike na najvišem nivou. Brže ili sporije, svi ovi tanatomanični impulsi i radnje delatni u mladom čoveku – postali su aktivni usled neaktivnosti životnog Erosa – dovedu jednom do tragične pobede smrti nad Životom.

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovdje unesite svoje ime