Što je savremenom čoveku definitivno, možda čoveku sa našeg područja karakteristično da u toku svog života nauče da kažu NE drugome i da postave granicu između sopstvenog života i želja i želja okoline. To NE se ubilo u načinu vaspitanja i da nismo dozvolili deci da imaju pravo na svoj stav, nego smo im nametali i učinili ih poslušnim, pokornim, baš onako kako je sistem vaspitanja i u prošlosti tražio. Danas je taj sistem možda otišao u drugu krajnost, da je popustljiv i da NE kažemo iz nekog drugog razloga ne iz strogog vaspitanja. Međutim, svakako da li je izvor u jednom ili drugom načinu startnog vaspitanja problem stoji. Problem stoji u celom životnom našem ciklusu od obdaništa kada ne želimo da damo svoju igračku (često nam ljudi oko nas govore „moraš da deliš“)kako bi nas naučio. Onda ustvari naučimo da radimo ono što drugi kažu. Imamo pravo da ne delimo kao deca igračku, imaju vaša deca pravo da ne dele igračku ako neće. Mogu da dele samo ako hoće, ali ne u tim situacijama da ih vaspitavamo nego u razgovoru, primerom, našom otvorenošću. Tako da učimo decu od malena da kažu NE, jer to nas vodi u situaciju da nas u školi maltretiraju ne samo učenici nego i nastavnici. Jer imamo pravo da kažemo da nam nešto ne odgovara da nas nastavnik ne ponižava na način na koji to radi (raznih nastavnika ima), treba ustavri naučiti gde je granica kako bismo štitili svoj integritet. Jer on vredi, naš život vredi. Usklađenost između naših i tuđih želja jeste sloboda razmena a ne nametanja. Mnogi partnerski odnosi se zasnivaju na nametanju, kontroli, jednostranoj vezi. Kada to osetite bežite iz takve veze. Naučite da kažete NE, ja neću da živim na takav nedostojan način. Mnoga događanja po pitanju muško – ženskih odnosa se dešavaju da neko pređe granicu a da mi ne znamo da kažemo NE i da se nalazimo u situacijama da se neprijatan događaj ponavlja. Bili smo svedoci skoro telenovele i drame na temu silovanja i šta se desilo kod mnogih ljudi koji su govorili o ponovljenom silovanju. Šta to znači ponovljeno silovanje? Silovanje je jedan drastičan, nasilan užasan čin i ako mi želimo da se ponovi zaista je problem u nama. Tako da naučimo da kažemo NE. Naše telo ima granice, naša duša naše biće ima granice posle koje neko ne može da uđe. Učimo decu da se brane da ne uđe u auto kod nekog nepoznatog navodno ljubaznog čoveka koji želi da im pomogne da budu oprezni. Samo tako možemo čuvati svoj integritet i živeti na način dostojanstven, da neko neće rušiti našu ličnost gde ćemo mi ispoljavati svoje mišljenje, reći da se ne slažemo, da ne prihvatamo da ne želimo. I tada ćemo se ustvari shvatiti šta želimo. Učićemo živeti na taj način i to nam neće biti prepreka da budemo otvoreni, baš na protiv, kada naučimo da postavimo granice prema drugom, a one se uče kada mi deci postavimo granice prema našem roditeljskom integritetu. Tako da popustljivo vaspitanje gde toga nema NE se opet razvija u svoju suprotnost gde deca ne znaju granice. Ne poštuju autoritet. Tako da čarobno NE je posledica kompleksnog i zrelog odrastanja. Ali ako nismo naučili kao odrasli nikada nije kasno, učimo se zamolimo nekog za pomoć da nam pokaže na koji način možemo komunicirati. Počinjati od malih NE koji nas neće toliko frustrirati kada se nećemo stideti kada vam neće biti neprijatno. I onda ćemo videti da to radi pa ćemo povećavati to Ne ka mnogo važnijim događajima. Probajte, zaista radi a svakako ćete se osećati mnogo bolje ako imate svoj integritet. Tada postajete slobodni i možete živeti u skladu sa onim koga ste izabrali, partnerom ili prijateljima. Radimo na sebi, to je jedini put odrastanja a taj proces traje kontinualno. Ne stajemo i nema stajanja.

 

 

Psihoterapeut Aleksandar Šibul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

molimo unesite svoj komentar!
ovdje unesite svoje ime