Простор од око 35.000 ха јединствен је природни феномен у Европи, настао током леденог доба од песка којим је ветар засуо претходни лесни нанос и заталасани рељеф преобликовао у изразито дински.

Специјални резерват природе Делиблатска пешчара се налази на крајњем југоисточном делу Панонске низије, у јужном Банату између Дунава и југозападних падина Kарпата.

Простор од око 35.000 ха јединствен је природни феномен у Европи, настао током леденог доба од песка којим је ветар засуо претходни лесни нанос и заталасани рељеф преобликовао у изразито дински (надморске висине између 70 и 197 м), формирајући највећу оазу пешчарско-степске вегетације уз одсуство површинских водотокова. На овом простору су се одржали исконски пешчарски и шумско-степски екосистеми, док су се у речном кориту, на обалама и адама Дунава, развиле водене, мочварне и шумске заједнице.

Остаци типичне степе Панонске низије су некадашњи пашњаци, који прекривају око 20% резервата и данас се на њима могу видети стада подолског говечета (сиво-степско говече), које води порекло директно од европског дивљег говечета-тура, а у прошлости је било најтипичнији представник радног типа говеда у Европи.

Због присуства великог броја врста птица, од којих су многе ретке и угрожене, ово подручје је уврштено у најзначајнија станишта птица у Европи – ИБА подручје.

Пешчана земљишта и специфични еколошки услови створили су шумо-степска станишта изузетно ретких и заштићених биљних и животињских врста. Богата флора са преко 900 врста, обилује и раритетима попут банатског божура – ендема Панонске низије, затим степског божура, панчићевог пелена, шерпета и око 20 врста орхидеја.

Бројне су и животињске врсте, а међу њима су наше најлепше птице: пчеларица, пупавац, водомар, орао крсташ, банатски соко, док су обала и аде на Дунаву једина стабилна гнездилишта у Србији за ретке врсте попут ласте брегунице, мале беле чапље и малог корморана.

Резерват је станиште јелена, срна и дивљих свиња, као и малих степских сисара: слепог кучета и степског скочимиша, који у нашој земљи настањује само подручје Делиблатске пешчаре.

Kлима је умерено-континентална са специфичном микроклимом. Утврђено је да ваздух у пешчари има изузетна својства, и зато се боравак у овом специфичном пределу препоручује деци, реконвалесцентима, спортистима и свима који желе квалитетан и потпун одмор.

Kорн је степско подручје на којем је изграђено хранилиште “Орловац” за заштићене птице грабљивице и оно је једно је од пет хранилишта у Војводини где се редовно износи храна, да би се привукле и задржале угрожене врсте птица, нарочито у зимском периоду када им је прихрана најпотребнија. Делиблатска пешчара је до краја 80-тих година прошлог века била најзначајније станиште орла крсташа у Србији.

На локалитету Kорн последњих десет година спроводе се пројекти санације и ревитализације степских станишта, између осталог редовним чишћењем зараслих површина као и екстензивном испашом аутохтоних оваца витороге жује, балканских коза и подолских говеда.

 

 

Nacionalna geografija

ПОСТАВИ ОДГОВОР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име