Наша култура се осликава у нашем понашању, системима веровања, принципима и начинима на којим живимо. Зашто је култура толико битна?

Култура је невидљива веза која спаја људе. Односи се на облике људских активности. Уметност, књижевност, језик и религија заједнице чине њену културу.

Наше културне вредности и веровања се изражавају кроз наш начин живота. Наше моралне вредности представљају нашу културу. Значај културе лежи у њеној блиској вези са начинима размишљања и живота. Разлике у култури воде ка различитости међу људима из различитих делова света.

Она је повезана са развитком наших ставова. Наше културне вредности утичу на наш став према животу. Судећи по бихејвиористичкој дефиницији културе, ради се о највишем систему контроле друштва где људи надгледају сопствене стандарде и понашање. Наше културне вредности служе као основни принципи наших живота. Оне обликују наше размишљање, понашање и личност.

„Култура је збир свих видова уметности, љубави и мисли који, већ вековима, омогућавају човеку да се осећа слободнијим“ Андре Малро

Утицај културе на опажање

Наше вештине расуђивања, унапред познати појмови, ставови и осећања умногоме утичу на то како сагледавамо ствари. Ти фактори су блиско повезани са нашом културом. Приликом оцењивања нечега као добро или лоше, наши ставови и размишљање играју битну улогу. Када нешто доживимо као лако или тешко, наши ставови и ниво мотивације утичу на крајњу слику. Наша култура утиче на структуру нашег размишљања, што утиче на наша опажања.

Људи који припадају културама које истичу индивидуализам сагледаће само главне аспекте дате ситуације, док ће они из култура које акценат стављају на заједништво узети у обзир и детаље.

Америчка култура је изразито индивидуалистичка, истичући право на слободу избора које је дато људима од малих ногу. Јапанска култура, пак, држи до заједнице, па зато охрабрује родитеље/старије особе да бирају уместо њихове деце. Ово је пример различитог поимања родитељства услед разлика у култури. Слично томе, људи са Истока сматрају да је успех резултат заједничког труда, док Американци сматрају да је успех плод индивидуалног рада.

Наша култура обликује наше мисли и понашање. Идеје које су укорењене у нашим умовима утичу на наше сагледавање људи и ситуација. На пример, жене из патријархалног друштва сматрају да су мушкарци супериорнији. Жене из култура које им налажу да покрију читаво тело, па чак и лице, могу мислити да су сукње или краће хаљине провокативне.

Истраживање је показало да наша култура заиста игра улогу у томе како наш мозак обрађује информације и реагује на подстицаје. Ово је један од разлога зашто је култура тако битна.

Утицај културе на понашање

Култура утиче на опажање, а из опажања проистиче понашање. Самим тим, култура којој припадамо директно утиче на наше понашање. Штавише, наше окружење које је попримило утицаје културе обликује наше понашање.

У друштву у ком дечаке одвраћају од плакања, мушкарци сматрају да је то чудан чин. Уколико култура не усмерава мушкарце да поштују жене, то ће се природно видети у њиховом понашању. Правила понашања и комуникације су део наше културе. Оно што нас култура учи утиче на то како ћемо се повезати са другима у друштву. Људи из неких култура су комуникативнији, чак и са странцима и новим познаницима, док они из затворенијих култура можда и неће бити тако отворени. Разлике у идеологији њихових култура су, дакле, очигледне у њиховом понашању у друштву.

Култура такође утиче на наше стандарде о личном простору. Појам Едварда Т. Хола, „прогземија“, дефинише се као скуп међусобно повезаних опажања и теорија употребе простора који чини посебан угао проучавања саме културе. Раздаљина коју одржавамо током разговора зависи од културе чији смо део. Културне норме утичу на наше покрете, целокупни говор тела као и на физички контакт који успостављамо током разговора.

Наша вера и морал, као део културе, такође утичу на наше понашање. Морал утиче на наша осећања, попут стида и поноса, док нас наша вера усмерава ка разликовању између добра и зла, тиме такође утичући на наше понашање.

Утицај културе на личност

Култура групе одређује норме понашања те исте групе. Да би нас прихватили, ми пратимо оно што нам је група одредила. Под утицајем норми или правила културе, понашамо се у складу са њима. Наша култура дефинише шта људи очекују од нас. У покушају да испунимо та очекивања, своје понашање и личност прилагођавамо нашој култури. Наша вера, традиције и обичаји који су део културе играју главну улогу у обликовању наших личности. Начин на који доживљавамо и реагујемо на ситуацију умногоме зависи од онога што смо научили од окружења и начина на који смо васпитани. Ови фактори су блиско повезани са вредностима наше културе. Иако наша природа и ниво образовања такође утичу на развиће наших личности, култура којој припадамо игра доминантну улогу. Људи који су рођени и одрасли у истој културној заједници често деле одређене одлике личности.

Наша култура обликује наше вредности и ставове о вери, што утиче на наше личности. У култури где децу уче да се рано осамостале (у Америци, нпр.), она одрастају и постају индивидуалисти. У култури у којој дечаке и девојчице не третирају једнако, деца могу постати агресивна и сматрати припаднике супротног пола непријатељима, док деца коју третирају као мање вредна могу постати покорна. Сматра се да су људи холистичких култура, попут источних, способнији да разумеју неке друге ствари. Људи индивидуалистичких култура, попут Западњака, нису толико умешни у разумевању перспектива других.

Осим тога, уметност, фолклор, традиција, језик, међу другим одликама културе којима смо изложени, дефинишу наше личности. Стичемо уверења и знање о свету од људи око нас. Управо је друштвена група у којој живимо та која утиче на наше изборе у животу. Тиме, културно окружење које нас окружује обликује наше личности.

 

 

umetnickaskola

ПОСТАВИ ОДГОВОР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име