Николај Берђајев: Стваралаштво и слобода (1. део)

Стваралаштво је неодвојиво од слободе. Само слободан човек ствара. Из нужности настаје само еволуција, стваралаштво настаје из слободе. када ми нашим несавршеним судским језиком говоримо о стварању ни из чега, онда говоримо о стварању из слободе. Са гледишта детерминизма слобода је „ништа“, она излази из детерминисаног низа, ничим није условљена, настајање из ње не проистиче … Настави са читањем Николај Берђајев: Стваралаштво и слобода (1. део)