Топоним Витсаида се пет пута јавља у Писму. Нови завет сведочи да је Христос тамо учинио нека од својих чуда (нпр. Мт 11:21, Мк 8:22), а то је било место рођења апостола Петра, Андреја и Филипа (Јн 1:44). Сви новозаветни наративи Витсаиду смештају у близину Генесаретског језера. 

Око 30.год. хр. ере Ирод Филип, син Ирода великог, који је био господар ове области, преобразио је риболовачко село у град (polis). Јосиф Флавијр извештава да је Ирод Филип преименовао древно насеље Јулиас, допринео умножавању тамошњег становништва и проширио је област становања (Јосиф Флавије, Старине 18.28). После тога, град нестаје из историјских записа током неколико наредних векова.

Иако је Витсаида била значајно библијско место, ми не знамо где се она тачно налазла. Заправо, постоје два археолошка локалитета која се потенцијално могу поистоветити са древном Витсаидом (et-Tell и el-Araj).Обе локације су биле предмет истраживања тимова поштованих библијских археолога и значајних библиста, и оба тима су уверени да су баш они пронашли библијску Витсаиду-Јулиас.

За пролеће 2020 године у организацији Вiblical Archaeology Review организоваће се велика Витсаида-дебата на којој ће научници сучелити аргументе изнете у постојећим чланцима којима су представили резултате својих истраживања. На једној страни је чланак Трагање за Витсаидом – случај Ел Араја (Searching for Bethsaida: The Case for El-Araj) који су потписали Р. Стивен Нотлеј и  Мардохеј Авиам (R. Steven Notley и Mordechai Aviam) директори ел-Арај Ископавање-Пројекта (el-Araj Excavation Project) и Трагање за Витсаидом – случај Ет-Тела (Searching for Bethsaida: The Case for Et-Tell) чији је аутор РАми Арав који је непосредно учествовао у ископавањима на поменутој локацији. Аутори ће аргументовати зашто сматрају да су башони открили локацију Витсаиде, места којим је Христос ходио.

Тако, која је локација бољ кандидат? На тмељу текстуалних доказа постоји пет ствари које треба да се очекују од библијске Витсаиде:

(1) Треба да буде смештена  у близини Генесаретског језера, на његовој североисточној обали.

(2) Постојала је као село током раног 1.в. хр.ере (вероватно и раније).

(3) Пронађени артифакти треба да показују да је у селу доминатна привредна гграна био риболов.

(4) Потребно је да постоје подаци који указују да је насеље прерасло у град око 30.год. хр. ере.

(5) Налази треба да потврде да е постојала иу 3.в.

Како се понуђене локације уклапају у захтеване критеријуме?

Обе локације налазе  се источно од реке Јордан, на североисточној обали Генесаретског језера. Ел Арај се налази поред десно од речне окуке око 65 стопа од савремене облане линије Генесаретског језера. Хумка ет-Тела уздиже се над околном равницом на око 1,5 миље од Генесаетског језера и око 2000 стопа д реке Јордан.

На обе локације пронађени су докази који указују да је била настањена у раном 1. в. хр. ере.

Археолози су на локацији ел-Арај пронашли грнчарију са почетка 1.в. хр. ере, док је налокацији ет-Тел пронађена грнчарија и ковани новац из истог периода, као и остаци кућа.

Разноврсност риболовачког прибор као што су цгаге за мерење улова пронађене су на обе локације. Неоспорно је да је риболов био значајна привредна грана за оба насеља. Библијски подаци указују да су апостоли Петар, Андрија и Филип били рибари, арани равинистички извори, такође, сведоче да је Витсаида-Јулиас била рибарско место.

Извор: Biblical Archaeology Society

ПОСТАВИ ОДГОВОР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име